Rejestry, Archiwa i Ewidencje

Rejestry i ewidencje

 • ewidencja wychowanków
 • ewidencja opłat
 • ewidencja czasu pracy pracowników
 • ewidencja wyjść pracowników
 • ewidencja pracowniczych badań profilaktycznych
 • ewidencja imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych
 • ewidencja odzieży i obuwia ochronnego
 • ewidencja zasobów bibliotecznych
 • rejestr aktów i zaświadczeń
 • rejestry i ewidencje związane z kontrolą realizacji rocznego, obowiązkowego przygotowania szkolnego dzieci 5,6 letnich
 • rejestr wypadków dzieci
 • rejestr pracowników wraz z ewidencją akt osobowych pracowników
 • rejestr zarządzeń dyrektora
 • rejestr uchwał Rady Pedagogicznej
 • rejestr procedur i regulaminów
 • rejestr upoważnień
 • rejestr pieczęci
 • rejestr przyznawanych nagród i wyróżnień
 • rejestr szkoleń BHP i PPOŻ
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr wypadków pracowników
 • awans zawodowy nauczyciela
 • książka nadzoru budowlanego
 • dzienniki żywieniowe
 • księgi inwentarzowe
 • plan urlopów

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych.

Archiwum zakładowe

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

Ponadto udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym odbywa się na podstawie przepisów załącznika Nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn zm.).

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>